Maxsulotlar to`g`risida

Jamiyat tomonidan ishlab chiqariladigan mahsulotlar (bajariladigan ishlar va ko`rsatiladigan xizmatlar) ro`yxati hamda ular to`g`risida ma'lumotlar.

- elktr enrgiyasini ishlab chiqarish;

- issiqlik enrgiyasini ishlab chiqarish;

- shartnoma asosida ishlab chiqarish txnika uskunalarini va matriallarini sotib olish. Qishloq xo`jaligi maxsulotlarini o`zaro hisob-kitob bo`yicha sotib olish;

- O`zbkiston Rspublikasi xududida amaldagi qonunchilikka asosan ko`char va ko`chmas mulklarni o`z mulki sifatida sotib olish hamda ijaraga brish;

- qimmatli qog`ozlar sotish, sotib olish bilan bog`liq opratsiyalarni amalga oshirish;

- o`z xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakalarini oshirishni tashkil etish;

- jamiyat O`zbkiston Rspublikasining amaldagi qonunchiligida taqiqlanmagan boshqa faoliyat turlarini ham o`rnatilgan tartibda amalga oshirishga haqlidir.