Jamiyat faoliyatining predmeti va maqsadlari
Jamiyat faoliyatining predmeti va maqsadlari.

Jamiyat faoliyatining asosiy predmeti - elektr energiyasi ishlab chiqarish.  
Jamiyat faoliyatining asosiy maqsadi – foyda olishdir.