Korxonaning tashkiliy tuzilmasi

Korxonaning tashkiliy tuzilmasi, uning tarkibiy bo`limlari

"Sirdaryo IES" AJ ning tashkiliy tuzilmasi(.pdf)

Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi, kuzatuv kengashi va ijroiya organi jamiyatning boshqaruv organlaridir.

Aktsiyadorlarning umumiy yigilishi jamiyatning yuqori boshqaruv organidir.

Jamiyatning moliya-xojalik faoliyatini nazorat qilish uchun jamiyat ustaviga muvofiq aktsiyadorlarning umumiy yigilishi tomonidan bir yil muddatga taftish komissiyasi (taftishchi) saylanadi.

Jamiyatning kuzatuv kengashi jamiyat faoliyatiga strategik rahbarlikni amalga oshiradi

Korxonada ichki audit xizmati tashkil etilgan bolib, jamiyatning kuzatuv kengashiga hisobdor hisoblanadi.

Jamiyatning ijroiya organi bosh direktor yakkaboshkaruv asosida jamiyatning taktik faoliyatiga rahbarlik qiladi va korxona faoliyatini besh kishidan iborat direktorlar tegishli sohalar boyicha boshqaradi.