Moliya, xo`jalik, va uni rivojlantirish

Jamiyatning moliya – xo`jalik holatini va uni rivojlantirish dinamikasinitavsiflovchi asosiy ko`rsatkichlar to`g`risidagi muhim ma'lumotlar, jamiyat faoliyati to`g`risidagiaxborot tusidagi tahliliy sharxlar

2018 yil sotilgan maxsulot va ko‘rsatilgan xizmatlar jami 1 622 371,8 mln.som bolib, shundan elektr-energiyasi 1 621 240,1 mln.som, issiqlik energiyasi 1 090,7 mln.som, boshqalar 41,0 mln.somni, asosiy faoliyatning boshqa daromadlari 61 478,2 mln.somni, moliyaviy faoliyat daromadlari 133,3 mln.somni tashkil etgan.


Yil davomida sotilgan mahsulotlar tannarxi 1 616 308,9 mln.somni, davr xarajatlari 40 461,7 mln.somni, moliyaviy xarajatlar 24 841,1 mln.somni tashkil etib, yil yakuni boyicha 2 301,2 mln.som sof foyda bilan yakunlashga erishilgan.

2019 yil sotilgan maxsulot va ko'rsatilgan xizmatlar jami 2 716 975,0 mln.so'm bo'lib , shundan elektr - energiyasi 2 174 369,0 mln.so'm, boshqalar asosiy faoliyatinning boshqa daromadlari va moliyaviy faoliyat daromadlari 64 338,3 mln.so'mni tashkil etgan.


Yil davomida sotilgan mahsulotlar tannarxi 2 831 595,2 mln.so'mni, davr xarajatlari 58 972,6 mln.so'mni, moliyaviy 85 044,5 tashkil etgan.