: A A A
Moliya, xo`jalik, va uni rivojlantirish

Jamiyatning moliya – xo`jalik holatini va uni rivojlantirish dinamikasinitavsiflovchi asosiy ko`rsatkichlar to`g`risidagi muhim ma'lumotlar, jamiyat faoliyati to`g`risidagiaxborot tusidagi tahliliy sharxlar

2017 yilda sotilgan mahsulot va ko‘rsatilgan xizmatlar jami 1 176 657,4 mln.so'm bo'lib , shundan elektr-energiyasi 1 175 886,6 mln.so'm, issiqlik energiyasi 542,1 mln.so'm, boshqalar 228,6 mln.so'mni tashkil etgan.

Yil davomida sotilgan mahsulotlar tannarxi 1 085 267,3 so'mni davr xarajatlari 63 460,8 mln.so'mni, moliyaviy xarajatlar 22070,1 mln.so'mni tashkil etib, yilni 5 813,2 mln.so'm sof foyda bilan yakunlashga erishilgan.

2018 yil sotilgan maxsulot va korsatilgan xizmatlar jami 1 622 371,8 mln.so'm bo'lib shundan elektr-energiyasi 1 621 240,1 mln.so'm, issiqlik energiyasi 1 090,7 mln.so'm, boshqalar 41,0 mln.so'mni asosiy faoliyatining boshqa daromadlari 61 478,2 mln.so'mni, moliyaviy faoliyat daromadlari 133,3 mln.so'mni tashkil etgan.

Yil davomida sotilgan mahsulotlar tannarxi 1 616 308,9 so'mni davr xarajatlari 40 461,8 mln.so'mni, moliyaviy xarajatlar 24 841,1 mln.so'm tashkil etib, yil yakuni bo'yicha 2 301,2 mln.so'm sof foyda bilan yakunlashga erishilgan.