: A A A
Moliya, xo`jalik, va uni rivojlantirish

Jamiyatning moliya – xo`jalik holatini va uni rivojlantirish dinamikasinitavsiflovchi asosiy ko`rsatkichlar to`g`risidagi muhim ma'lumotlar, jamiyat faoliyati to`g`risidagiaxborot tusidagi tahliliy sharxlar

2018 yil sotilgan maxsulot va ko‘rsatilgan xizmatlar jami 1 622 371,8 mln.som bolib, shundan elektr-energiyasi 1 621 240,1 mln.som, issiqlik energiyasi 1 090,7 mln.som, boshqalar 41,0 mln.somni, asosiy faoliyatning boshqa daromadlari 61 478,2 mln.somni, moliyaviy faoliyat daromadlari 133,3 mln.somni tashkil etgan.


Yil davomida sotilgan mahsulotlar tannarxi 1 616 308,9 mln.somni, davr xarajatlari 40 461,7 mln.somni, moliyaviy xarajatlar 24 841,1 mln.somni tashkil etib, yil yakuni boyicha 2 301,2 mln.som sof foyda bilan yakunlashga erishilgan.

2019 yil birinchi yarim yillikda sotilgan maxsulot va korsatilgan xizmatlar jami 1 275 359,3 mln.som bolib, shundan elektr-energiyasi 1 273 901,6 mln.som, issiqlik energiyasi 1 453,9 mln.som, boshqalar 3,8 mln.somni, asosiy faoliyatning boshqa daromadlari 5 017,6 mln.somni, moliyaviy faoliyat daromadlari 15 067,2 mln.somni tashkil etgan.


Birinchi yarim yillikda sotilgan mahsulotlar tannarxi 1 363 129,6 mln.somni, davr xarajatlari 18 547,6 mln.somni, moliyaviy xarajatlar 9 433,8 mln.somni tashkil etgan.