: A A A
Taftish komissiyasi tarkibi ro'yxati
Yusupxanova San’at Axmetxanovna - " Uzelektrtarmoq " UKning yetakchi hisobchisi
Sayfullayev Ilxom Zoirovich - "Uzelektrtarmoq" UKning yetakchi hisobchisi
Karimov BegzodToxtasinovich - "Uzelektrtarmoq" UKning 2-toifali iqtisodchisi.