Dividentlar to'g'risida
So`nggi uch yilda hisoblangan, to`langan dividendlar to`g`risida ma'lumot

Ming so`mda


Yil

Oddiy aksiyalar

Imtiyozli aksiyalar

Xisoblangan

To`langan

Xisoblangan

To`langan*

2017

-

-

219 216,0

177 783,6

2018

115 021,400

115 021,400

219 216,0

178 663,6

2019

-

-

219 216,0

13920

* Imtiyozli aksiyalar bo'yicha dividentlar aksiyadorlar rekvizitlarini taqdim qilgandan so'ng to'lab beriladi